فرم همکاری

فرم مخصوص جذب همکار / مدرس جدید به مجموعه ناب درس

.

همکاری با ناب درس

.

با توجه به حجم عظیم دروس و نیاز شدید به آموزش در حوزه های مختلف درسی، ما بر آن شدیم تا از تجربیات سایر اساتید محترم نیز بهره بگیرم تا بتوانیم حیطه کاری خود را افزایش داده و در زمینه های مختلف درسی آموزش تولید کنیم، بیائید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم در عرضه آموزشی کشور قدمی برداریم و دانش اموزان و دانشجویان باسواد بالایی تحویل جامعه دهیم…

ناب درس بستری را فراهم کرده است تا اساتید محترم بتوانند آموزش های مفید و کاربردی خود را به دست دانش آموزان و دانشجویان مشتاق علم برساند، و بتواند از تجربیات این اساتید نهایت بهره را برده و کمک شایانی به دانش اموزان عزیز بکنیم.

شما می توانید از طریق فرم فوق درخواست همکاری با گروه ناب درس را ثبت کنید، کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت…