دوره آموزشی ضمن خدمت آموزش و پرورش – سال 1397

بدون امتیاز 0 رای

یک سری هنرآموزان باتوجه به کمبود وقت فرصت مطالعه تمامی مطالب را ندارند . از این رو این جزوه ها به صورت خلاصه وار و جامع تهیه شده است. با این پسزمینه ی ما نیاز دیدیم تا دوره ای به نام  دوره آموزشی ضمن خدمت آموزش و پرورش را برای علاقمندان فراهم نمودیم.

group1
10,000 تومان