دانش فنی تخصصی سال دوازدهم الکتروتکنیک

بدون امتیاز 0 رای

کتاب دانش فنی تخصصی برای پایه دوازدهم رشته ی الکتروتکنیک ارایه شده است این کتاب شامل 5 پودمان می باشد…

group1
10,000 تومان